Rozvíjíme městoProstějovměstoProstějovměstoProstějovměstoProstějov.

Prostějov - chytré město pro občany

Pojďte s námi realizovat Vaše sny a nápady.

Děkujeme, že jste se zapojili do tvorby Strategického plánu formou dotazníkového šetření. V minulých třech měsících jste vyplňovali dotazník a pocitovou mapu ke třem oblastem - nejprve v oblasti životního prostředí, následoval průzkum oblasti společenstké se zaměřením na rozvoj volnočasových aktivit a pokračoval tématy mobility a lokální ekonomiky. Kromě občanů se zapojili i místní podnikatelé, pro které byl určen speciální dotazník. Velice děkujeme za Vaši spolupráci.

Vyhodnocení získaných informací bude probíhat v těchto letních dnech, závěry Vám rádi představíme. Proběhne také vylosování mezi obyvateli, kteří v dotazníku přidali kontakt. Třicet z nich získá od města dárkový balíček. 

 

Aktuálně

Zapojte se do sázení stromů!

29.7. 2021

Zapojte se do sázení stromů!

V Čechůvkách u takzvaného cviklu vytvoříme nový kus přírody pro relax.  Již na podzim je plánována organizovaná výsadba stromů a keřů.  Buďte aktivní a přihlašte se již nyní!  
Otevřít Zapojte se do sázení stromů!
ZŠ Melantrichova - protipožární opatření

22.7. 2021

ZŠ Melantrichova - protipožární opatření

Přidali jsme nový projekt v oblasti Školství a vzdělávání, pojďte se na něj podívat.
Otevřít ZŠ Melantrichova - protipožární opatření
ZŠ Skálovo nám. - oprava korunní římsy

22.7. 2021

ZŠ Skálovo nám. - oprava korunní římsy

Přidali jsme nový projekt v oblasti Školství a vzdělávání, pojďte se na něj podívat.
Otevřít ZŠ Skálovo nám. - oprava korunní římsy
MŠ Raisova - rekonstrukce objektu

20.7. 2021

MŠ Raisova - rekonstrukce objektu

Přidali jsme nový projekt v oblasti Školství a vzdělávání, pojďte se na něj podívat.
Otevřít MŠ Raisova - rekonstrukce objektu

Nejbližší akce

03/8 2021
Veřejné projednání akce Regenerace části sídliště Mozartova
pro obyvatele části sídliště Mozartova

Veřejné projednání akce Regenerace části sídliště Mozartova

KDE sál kulturního klubu DUHA na ulici Školní 4 v Prostějově OD 16:00 hodin

70

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

Budoucnost není dílem náhody, ale vzájemné spolupráce všech obyvatel města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě.Na základě dialogu s nimi a přihlédnutí k finančním i časovým hlediskům se budeme snažit uskutečnit maximum projektů, které budou mít širokou veřejnou podporu.

4

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii
Menu